Wykładowcy

Ady Palti, DDS, prof. NYU, DICOI

Tkanki miękkie versus tkanki twarde

Wykład prezentujący najnowsze osiągnięcia w zakresie zarządzania tkankami miękkimi i techniki odbudowy tkanek twardych.

Konstantinos D. Valavanis DDS, DICOI, FICD

Odczarowanie strefy estetycznej w implantoprotetyce:
Co, kiedy i jak dla uzyskania optymalnej estetyki?

Gdy wiadomo już, że konieczne jest usunięcie zęba, to lekarz stomatolog musi podjąć decyzję o dalszym sposobie postępowania; czy ma to być technika odroczona, czyli ekstrakcja i czekamy, czy podejście dwuetapowe – czyli augmentacja i czekamy, czy też wykonanie zabiegu implantacji natychmiastowej. Jeżeli implantacja natychmiastowa, to czy w połączeniu z natychmiastowymi czy też z późniejszymi działaniami na tkankach miękkich?

Uzyskanie estetycznego rezultatu odbudowy protetycznej opartej na implantach stanowi wciąż duże wyzwanie dla lekarza protetyka. W związku z okrągłym przekrojem i małą średnicą implantu w porównaniu z korzeniem naturalnego zęba pojawia się naturalny dylemat dotyczący tego, jak w takich warunkach wykonać sztuczną koronę imitującą swym kształtem wygląd naturalnego zęba.

Bardzo istotne znaczenie ma w tym kontekście wygląd tkanek miękkich otaczających implant i mamy dzisiaj do dyspozycji różne techniki mające na celu kształtowanie topografii dziąseł w tym obszarze.

W prezentacji przedstawione zostaną parametry i czynniki kluczowe dla podjęcia opartej na dowodach naukowych decyzji co do wyboru techniki zapewniającej uzyskanie najbardziej estetycznego, funkcjonalnego i przewidywalnego rezultatu zgodnego oczekiwaniami pacjenta. Prezentacja obejmować będzie całość postępowania – od modeli diagnostycznych, przez procedury chirurgiczne i natychmiastową odbudowę tymczasową, aż po odbudowę docelową.

Frank Zastrow, DDS

Augmentacja kości podejście biologiczne- Jakie są podstawy, jakie są ograniczenia.

W wielu przypadkach niezbędne jest wykonanie zabiegu augmentacji kości przed implantacją. Dodatkowo, zarządzanie tkankami miękkimi może być decydującym czynnikiem odpowiedzialnym za powodzenie zabiegu implantacji.

We wszystkich przypadkach „złotym standardem” jest stosowanie kości autogennej, które konkuruje z użyciem materiałów do przeszczepów kostnych obcego pochodzenia.

Podczas wykładu zostanie omówiona koncepcja augmentacji kości w podejściu biologicznym z wykorzystaniem kości i tkanek autogennych. Wykład skierowany jest do wszystkich klinicystów posiadających doświadczenie w wykorzystaniu technik augmentacyjnych.

Zostaną zaprezentowane techniki pozyskiwania oraz augmentacji kości autogennej, pozwalające na uzyskanie przewidywalnych rezultatów oraz niezawodne techniki wykorzystywane w leczeniu trudnych przypadków.           
Uczestnik będzie miał możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu:

  • W jaki sposób pozyskiwać tkankę kostną wewnątrzustnie oraz jak radzić sobie z ubytkami pionowymi kości
  • Symbioza w zarządzaniu tkankami twardymi oraz miękkimi
  • Diagnostyka i przewidywalne planowanie wsteczne w przypadkach kompromisowych
  • Skomplikowane przypadki przed, w trakcie i pozabiegowo

Dr Andreas Barbetseas

Kreatywna chirurgia nawigowana – połączenie analogowej przeszłości z cyfrową przyszłością

Żyjąc w erze ogromnej ewolucji cyfrowej, współcześni dentyści stają przed wieloma dylematami, takimi jak „po co mi szablon chirurgiczny, jeżeli mogę tradycyjną metodą, szybko i taniej wszczepiać implanty?” lub „czy cały ten cyfrowy przepływ pracy jest rzeczywiście niezawodny?”. Ten wykład jest próbą odpowiedzi na te – i wiele innych – pytań. Jednocześnie wprowadzę uczestników w podróż, która sprawnie łączy ustalone analogowe protokoły z przeszłości z cyfrową współczesnością. Balansując między tymi dwoma podejściami, tworzymy to, czego dentyści najbardziej potrzebują – Nową Implantologię.