PROGRAM

Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne na język polski

NIEDZIELA/SUNDAY

30 maja 2021/May 30th 2021 - Hotel Monopol Katowice, Dworcowa 5

9:00 - 12:00

EGZAMIN KOŃCOWY CURRICULUM IMPLANTOLOGII PSI 2020

Curriculum of Implantology 2020 Exam

9:30 - 13:30

EGZAMIN FELLOWSHIP/DIPLOMATE

Fellowship/Diplomate Exams prof. Ady Palti- online, prof. wizyt. Mariusz Duda, DDS, Phd, DICOI and Exam Committee

14:00 - 15:00

Ceremonia wręczenia certyfikatów curriculum, fellowship i diplomate

Curriculum of Implantology PSI/ICOI, Fellowship and Diplomate ICOI Graduates Ceremony

15:00 - 16:00

obiad/dinner

16:00

After Party

PONIEDZIAŁEK/MONDAY

31 maja 2021/May 31st 2021 - ONLINE

15:00 - 15:15

prof. Ady Palti, DICOI, DDS; prof. wizyt. Mariusz Duda, DDS, Phd, DICOI

Rozpoczęcie

Introduction

15:15 - 16:45

dr FRANK ZASTROW

Augmentacja kości – podejście biologiczne.
Jakie są podstawy, jakie są ograniczenia?

Biological Bone Augmentation – What are the Basics,
Where are the Limits

16:45 - 17:00

przerwa/break

17:00 - 18:00

dr Andreas Barbetseas

Implantologia stomatologiczna bez cyfrowych złudzeń

Implant Dentistry Free of Digital Illusions

18:00 - 18:15

przerwa/break

18:15 - 20:00

prof. ADY PALTI, DICOI, DDS

Zarządzanie tkankami twardymi i miękkimi dla długotrwałego sukcesu terapeutycznego

Hard and soft tissue management for long term success

WTOREK/TUESDAY

1 czerwca 2021/June 1st 2021 - ONLINE

Nowy temat dra Valavanisa/Dr Valavanis’s new topic

9:30 - 11:00

dr KONSTANTINOS VALAVANIS, DDS, DICOI, FICD

Odczarowanie strefy estetycznej w implantoprotetyce:
Co, kiedy i jak dla uzyskania optymalnej estetyki?

Decoding the Aesthetic Zone in Implant Therapy:
When, What and How for Optimum Aesthetics

11:00 - 11:30

przerwa/break

11:30 - 13:30

dr KONSTANTINOS VALAVANIS, DDS, DICOI, FICD

Odczarowanie strefy estetycznej w implantoprotetyce:
Co, kiedy i jak dla uzyskania optymalnej estetyki?

Decoding the Aesthetic Zone in Implant Therapy:
When, What and How for Optimum Aesthetics

13:30 - 14:30

przerwa/break

14:30 - 16:30

dr KONSTANTINOS VALAVANIS, DDS, DICOI, FICD

Odczarowanie strefy estetycznej w implantoprotetyce:
Co, kiedy i jak dla uzyskania optymalnej estetyki?

Decoding the Aesthetic Zone in Implant Therapy:
When, What and How for Optimum Aesthetics

16:30 - 17:00

przerwa/break

17:00 - 19:00

prof. ADY PALTI, DICOI, DDS

Zarządzanie tkankami twardymi i miękkimi dla długotrwałego sukcesu terapeutycznego

Hard and soft tissue management for long term success

19:00 - 19:15​

prof. Ady Palti, DICOI, DDS; prof. wizyt. Mariusz Duda, DDS, Phd, DICOI

Podsumowanie i zamknięcie kongresu

Summary and conclusions