PROGRAM

25 maja

CZWARTEK - Weekend Curriculum Implantologii edycja 2022-23

12.30 - 14.00

Egzamin Diplomate - test

Egzamin Fellowship - ustny

15.00 - 17.00

Egzamin Diplomate

Moduły międzynarodowe Curriculum Implantologii

10.00 - 12.00

dr Konstantinos D. Valavanis

Strefa przejściowa w natychmiastowym leczeniu implantologicznym.
Jak ją wspomagać? Aspekty chirurgiczne i protetyczne, cz. 1

12.00 - 12.30

PRZERWA KAWOWA

12.30 - 14.00

dr Konstantinos D. Valavanis

Strefa przejściowa w natychmiastowym leczeniu implantologicznym.
Jak ją wspomagać? Aspekty chirurgiczne i protetyczne, cz. 2

14.00 - 15.00

PRZERWA OBIADOWA

15.00 - 16.30

dr Roland Török

Zaawansowane techniki implantologiczne, cz.1

16.30 - 17.00

PRZERWA KAWOWA

17.00 - 18.30

dr Roland Török

Zaawansowane techniki implantologiczne, cz.2

26 maja

PIĄTEK

9.00 - 9.15

OTWARCIE KONGRESU

9.15 - 10.00

prof. Teresa Lombardi

Ocena jakości kości w celu uzyskania optymalnej stabilności implantu

10.00 - 10.45

prof. Claudio Stacchi, M.Sc.

Wpływ anatomii zatoki szczękowej na decyzje kliniczne 

10.45 - 12.00

dr n.med. Maciej Michalak

Od zegarka do implantu – tajniki szwajcarskiej precyzji.

12.00 - 12.30

PRZERWA KAWOWA

12.30 - 14.00

dr Konstantinos D. Valavanis

Wyjaśnianie powikłań w leczeniu implantologicznym. Aspekty chirurgiczne i protetyczne

14.00 - 15.00

PRZERWA OBIADOWA

15.00 - 16.30

dr n.med. Krzysztof Dowgierd

Zastosowanie implantów zębowych u dzieci i młodzieży

16.30 - 17.00

PRZERWA KAWOWA

17.00 - 18.15

dr. med. dent. Matej Kuliš

Koncepcja zarządzania tkankami miękkimi oparta na protetyce: Protokół sterowanego gojenia tkanek

18.30 - 19.30

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PSI

20.30 -

PARTY

27 maja

SOBOTA

10.00 - 11.30

dr Thomas Giblin

Planowanie leczenia implantologicznego – od urody do biomechaniki, cz. 1

11.30 - 12.00

PRZERWA KAWOWA

12.00 - 13.30

dr Thomas Giblin

Planowanie leczenia implantologicznego – od urody do biomechaniki, cz. 2

13.30 - 14.30

CEREMONIA WRĘCZENIA CERTYFIKATÓW I NAGRÓD PSI

14.30 - 15.30

PRZERWA OBIADOWA

15.30 - 17.00

dr Roland Török

Jak uzyskać przewidywalność augmentacji poprzez modyfikacje technik GBR, cz. 1

17.00 - 17.30

PRZERWA KAWOWA

17.30 - 19.00

dr Roland Török

Jak uzyskać przewidywalność augmentacji poprzez modyfikacje technik GBR, cz. 2